/
  • Winkelsurveillance

   Winkeldiefstal is helaas een veelvoorkomend feit. Dit kan voor u als ondernemer een behoorlijke derving van de omzet betekenen. Criminaliteit kan voorkomen worden door een combinatie van een aantal preventieve maatregelen zoals goede instructies aan het winkelpersoneel, elektronische hulpmiddelen en goed opgeleide winkelsurveillanten.

   Van de aanwezigheid van de winkelsurveillanten van Vario Beveiliging BV gaat al een preventieve werking uit. Zonder op de voorgrond te treden zijn zij zichtbaar aanwezig en zorgen voor een veilig gevoel bij het winkelend publiek. En omdat een winkelsurveillant geen collega is van de winkelmedewerkers, vormt zijn aanwezigheid voor de medewerkers bovendien een krachtig preventief middel.

  • Winkelsurveillance

   Al onze winkelsurveillanten worden door Vario Beveiliging BV intern opgeleid en hebben extra trainingen gehad op het gebied van dienstverlening, communicatie, en conflicthantering. Daarnaast worden zij extra opgeleid in het aanhouden van verdachten.

   Hierdoor worden aanhoudingen snel en discreet verricht. Door nauwe samenwerking met de politie kan optimaal gebruik worden gemaakt van politiediensten. Wij verzorgen al uw aangiftes bij de politie. Indien dit buiten de afgesproken werktijden gebeurd , worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. U blijft als winkelier binnen uw beschikbare budget en verliest geen kostbare tijd met het dien van aangiftes.

  • De winkelsurveillant treedt tevens op bij:

   • calamiteiten
   • brandpreventie
   • het verlenen van eerste hulp

   Door de oplettendheid, klantvriendelijkheid, professionele houding kunnen de winkelsurveillanten van Vario Beveiliging adequaat handelen.

  • Collectieve winkelsurveillance

   Uiteraard kan een winkelsurveillant ook breder worden ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van een preventieve surveillance door het gehele winkelcentrum of afwisselend (om en om) bij enkele winkels. Dmv een in de winkel geïnstalleerde portofoon kunt u de beambte direct oproepen bij verdachte situaties en onregelmatigheden.

   Deze vorm van beveiliging is voor u als detaillist relatief zeer voordelig daar de kosten door een aantal ondernemers kunnen worden gedeeld. Door het inzetten van winkelsurveillanten van Vario Beveiliging bent u verzekerd van een betrouwbare beveiligingspartner.

   Of het nu gaat om tijdelijke winkelsurveillanten of surveillanten voor een langere periode. Wij regelen het voor u!