/
  • Collectieve mobiele surveillance

  • Onder het motto “samen sta je sterk” kiezen bedrijfsterreinen voor collectieve beveiliging. Maar ook kostenreductie is een belangrijk argument om de complete beveiliging van een bedrijfsterrein of kantorenpark uit te besteden aan Vario Beveiliging.

  • Inhoud collectieve mobiele surveillance

   Tijdens de gecontracteerde tijden en dagen is er permanent een duidelijk herkenbare surveillancevoertuig aanwezig op het bedrijfsterrein of kantorenpark. Tijdens deze tijden en dagen voert de beveiliger de surveillance uit en let daarbij onder andere op:

   • verdachte personen en/of voertuigen
   • onregelmatigheden bij aangesloten bedrijven
   • slecht hang-/sluitwerk bij aangesloten bedrijven
   • brandgevaarlijke situaties
   • onoverzichtelijke verkeerssituaties op het terrein
   • vandalisme
   • vernielingen
   • sabotage
   • ongeoorloofde stalling van auto’s, vrachtauto’s en/of container
   • illegale vuilstort

   Bij het constateren van onregelmatigheden of calamiteiten zal de beveiliger direct actie ondernemen zoals bijvoorbeeld zelf repressief handelend op te treden of het (laten) inschakelen van een waarschuwingsadres of hulpdienst.

  • Voordelen collectieve beveiliging

   Het collectief laten beveiligen van uw (bedrijf) terrein door Vario Beveiliging biedt meerdere voordelen zoals:

   • permanente toezicht door professionele beveiliger
   • zeer snelle opvolging bij alarmmelding
   • besparing verzekeringspremies