/
  • Sluitbegeleiding

  • Samen afsluiten

   Veel bedrijven willen de kans op een overval bij het afsluiten van het bedrijf voorkomen. Soms is dit zelfs, zoals bij benzinepompen, in de CAO opgenomen.

   Dit komt omdat juist het moment van afsluiten de grootste kwetsbaarheid van de dag met zich mee brengt. Tenslotte worden dan meestal waardevolle zaken meegenomen maar ook de sociale controle is dan klein doordat degene die afsluit alleen is. Met betrekkelijk weinig risico hoeft dan maar een persoon te worden overmeesterd en de weg naar binnen is vrij!

   Wij kunnen zorgen voor aanwezigheid ten tijde van de afsluiting door een van uw personeelsleden waardoor de veiligheid van de medewerker gewaarborgd is.

   Onze surveillant zal opvallend aanwezig zijn met de communicatiemiddelen in de aanslag. Bij onraad zal hij alarm slaan en de veiligheid van uw medewerker proberen te handhaven. Het preventieve karakter van een surveillance-eenheid goed zichtbaar voor de deur is reeds bewezen. Vooraf wordt middels een duidelijk op schrift gestelde instructie vastgelegd wat er moet gebeuren en wanneer dit moet gebeuren.

   Wel zo'n prettige gedachte voor uw medewerkers.