/
  • Controlerondes

  • In aanvulling op reeds door u genomen bouwkundige maatregelen kan door ons regelmatig een bezoek aan het bedrijf worden gebracht.

   Tijdens zo’n “bezoek” zal aan de hand van vooraf vastgelegde afspraken een aantal handelingen worden uitgevoerd. Zo kan er worden gecontroleerd op de afsluiting van uw bedrijf maar ook wanneer men licht heeft laten branden kan dit worden uitgedaan. Door een ronde over uw terrein te maken wordt de kans op ontwikkeling van calamiteiten in de kiem gesmoord.

  • Voor al deze diensten gelden de volgende voorwaarden:

   • Door de bezoeken aan uw bedrijf op onregelmatige tijden uit te voeren ontstaat een onberekenbaarheid waardoor het effect van de ronde groter wordt.
   • Door de instructies aan de surveillant vooraf met u door te nemen weet u precies wat er gebeurd en waarvoor u betaald. Ook U kunt in deze instructies opnemen hoe u bij calamiteiten wil worden betrokken.
   • Al onze surveillanten staan onder controle van de Politie en zijn volgens de eisen voortvloeiend uit de wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus opgeleid en gescreend.
   • Zij zijn bij instroom tevens door ons op betrouwbaarheid onderzocht. U kunt ons te allen tijde controleren op de uitvoering van onze werkzaamheden middels elektronische controlemiddelen.