/
  • Brand en sluitrondes

  • Om uw bedrijf afdoende te beveiligen, is een brand- en sluitronde van essentieel belang

   Middels deze ronde word het bedrijf aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Alles wordt vooraf met u doorgesproken en opgenomen in een schriftelijke instructie. Door deze rondes door onze surveillanten te laten lopen heeft u de zekerheid dat uw pand door specifiek hiervoor opgeleide beveiligingsbeambten wordt afgesloten en uw eventueel aanwezige beveiligingsinstallatie op de juiste wijze wordt ingeschakeld.

  • Verder word er door de surveillant speciale aandacht gegeven aan;

   • verdachte personen en/of zaken
   • brandgevaarlijke situaties
   • dat ramendeuren en poorten gesloten zijn
   • het hekwerk en verlichting in orde is
   • lekkages of andere onregelmatigheden
   • door u aangewezen aandachtspunten
   • informatie goed is opgeborgen
   • brandblusmiddelen in orde zijn
   • alarmsystemen goed werken en zijn ingeschakeld.

   Per controleronde maakt de surveillant een rapport met bijzonderheden en opmerkingen. Deze rapportage wordt op een door u afgesproken plek gedeponeerd. Zo heeft u, als opdrachtgever, elke dag een overzicht van de werkzaamheden en eventuele bijzonderheden.

   De surveillanten verrichten hun werkzaamheden in het uniform van Vario Beveiliging en met een opvallende surveillancewagen. Om dergelijke ongewenste situaties te voorkomen kunt u een beroep op Vario Beveiliging! Onze surveillanten zijn alert en speciaal opgeleidt om panden te sluiten en ervoor zorg te dragen dat de veiligheid van uw eigendommen gewaarborgd is. En daarbij letten wij ook nog eens op de brandveiligheid.

   Of u Vario Beveiliging inschakelt voor het zelfstandig sluiten van uw pand, of u vraagt ons om een van uw medewerkers daarbij te begeleiden, u kunt er altijd zeker van zijn dat uw belangen op professionele wijze worden behartigd!

   • Ook ' s nachts kan Vario Beveiliging de veiligheid van uw pand vergroten.
   • Op verzoek voert de mobiele surveillant vaste of variabele controles uit, in en/of om uw pand.